IELTS FACE-OFF

hàng tuần trên VTV7

Bắt đầu lên sóng với tên gọi 8 IELTS vào cuối năm 2015, IELTS Face-off những mùa tiếp theo đã khơi gợi sự yêu mến và niềm đam mê với khán giả xem truyền hình và dần trở thành một chương trình không thể thiếu đối với cộng đồng học tiếng Anh trên cả nước.

IELTS FACE-OFF

hàng tuần trên VTV7

Bắt đầu lên sóng với tên gọi 8 IELTS vào cuối năm 2015, IELTS Face-off những mùa tiếp theo đã khơi gợi sự yêu mến và niềm đam mê với khán giả xem truyền hình và dần trở thành một chương trình không thể thiếu đối với cộng đồng học tiếng Anh trên cả nước.

IELTS FACE-OFF

hàng tuần trên VTV7

Bắt đầu lên sóng với tên gọi 8 IELTS vào cuối năm 2015, IELTS Face-off những mùa tiếp theo đã khơi gợi sự yêu mến và niềm đam mê với khán giả xem truyền hình và dần trở thành một chương trình không thể thiếu đối với cộng đồng học tiếng Anh trên cả nước.

GIỚI THIỆU CHUNG

VTV7 ENGLISH

TIẾNH ANH DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Học tiếng Anh không hề khó. Chỉ dành bạn dành thời gian mỗi ngày cho những chương trình thật hấp dẫn trên VTV7 và thật chuyên cần rèn luyện, trình độ tiếng Anh của bạn sẽ được nâng lên đáng kể. Khung VTV7 English gồm các chương trình cho nhiều đối tượng khác nhau sẽ rất cần thiết cho những ai muốn và nâng cao trình độ tíếng Anh của mình

NHÓM SẢN XUẤT