8 IELTS

19h45 thứ bảy hàng tuần

8 IELTS

8 IELTS

19h45 thứ bảy hàng tuần

8 IELTS

8 IELTS

19h45 thứ bảy hàng tuần

8 IELTS

GIỚI THIỆU CHUNG

VTV7 ENGLISH

TIẾNH ANH DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Học tiếng Anh không hề khó. Chỉ dành bạn dành thời gian mỗi ngày cho những chương trình thật hấp dẫn trên VTV7 và thật chuyên cần rèn luyện, trình độ tiếng Anh của bạn sẽ được nâng lên đáng kể. Khung VTV7 English gồm các chương trình cho nhiều đối tượng khác nhau sẽ rất cần thiết cho những ai muốn và nâng cao trình độ tíếng Anh của mình

NHÓM SẢN XUẤT