digicon6@vtv.vn
 04 628 34777
slide1

DigiCon 6 ASIA

 VIETNAM 

Thể lệ cuộc thi

HẠNG MỤC

Với các tác phẩm dự thi, bất kỳ hình thức thể hiện hoặc chủ đề nào đều được chấp nhận. Các tác phẩm dự thi phải là sản phẩm mang nội dung số (như được định nghĩa dưới đây) và có thời lượng không quá 15 phút. Trong khuôn khổ Digicon6, các sản phẩm cần đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
• Đồ họa máy tính (2D/3D)
• Các phim live action xử lý bằng thiết bị kĩ thuật số
• Tất cả các phim định dạng 3D (bao gồm stop-motion and clay animation)

THỦ TỤC CHẤM GIẢI CỦA BAN GIÁM KHẢO

• Công dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đều đủ điều kiện tham gia, bất kể tuổi tác, giới tính.
• Nhà làm phim chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều có thể tham dự.
• Người tham gia phải nắm bản quyền sản phẩm dự thi của mình.
• Âm nhạc và âm thanh được sử dụng trong bộ phim phải thuộc về người tham gia, hoặc nếu có dùng âm nhạc và âm thanh khác thì phải là sản phẩm miễn phí bản quyền.
• Mỗi đơn đăng ký có thể tham gia nhiều hơn một mục.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Hội đồng giám khảo bao gồm 2 thành viên chuyên về đồ họa hoạt hình (1 chuyên gia của VTV7 và 1 chuyên gia bên ngoài), 2 thành viên đánh giá về mặt nội dung tác phẩm và độ sáng tạo, 1 thành viên thư kí giám khảo.
Hội đồng giám khảo, nhà tài trợ, và ban thư ký sẽ không đáp ứng yêu cầu của cá nhân liên quan đến các tiêu chí đánh giá và kết quả cuộc thi.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Các tác phẩm phim dự thi sẽ được đánh giá dựa trên năm tiêu chí sau đây:
• Sáng tạo
• Cảm xúc
• Thiết kế và chất lượng nghệ thuật
• Chất lượng hình ảnh
• Hiệu quả trong việc sử dụng âm thanh