THỜI TIẾT CỦA BÉ

6:00 am | Hàng Ngày

6:00 am | Hàng Ngày

GIỚI THIỆU CHUNG

Thời tiết của bé

Là chương trình dự báo thời tiết hàng ngày đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam dành cho các bé. Với sự dẫn dắt của anh Chuồn Chuồn Ớt Dự, mỗi số “Thời tiết của bé” sẽ giúp trẻ có kiến thức về địa lý, khí tượng thủy văn một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất. Ngoài ra, “Thời tiết của bé” còn nâng cao tính tự lập và chủ động cho trẻ qua việc xem các thông tin thời tiết hằng ngày, trẻ sẽ tự biết trang bị cho mình những phụ kiện cũng như trang phục cần thiết cho mỗi loại hình thời tiết khác nhau. Sâu xa hơn, chương trình sẽ tạo tình yêu khoa học địa lý, khí tượng thủy văn từ nhỏ bằng những kiến thức các em.