TRANG CHỦ TIN TỨC

Thầy cô chúng ta đã thay đổi, thử thách cho các giáo viên đã bắt đầu, tại Việt Nam

01/07/2016

Các nhà sư phạm, những giáo viên hàng đầu và các nhà tâm lý học sẽ cùng làm việc với nhau để phân tích giờ học của các giáo viên, cho họ những phản hồi thích hợp và đưa ra những giải pháp cơ bản. Họ sẽ tiếp cận những vấn đề căn bản của trường học để giúp các giáo viên tìm lại được tinh thần và phẩm chất mà họ đã đánh mất. Giáo viên sẽ học được nhiều giải pháp thông qua những lớp học mở, sự phân tích các giờ học, sự huấn luyện đầy cảm xúc, được huấn luyện bởi những giáo viên hàng đầu và tham gia các cuộc thảo luận về tâm lý giáo dục.