KHÔNG THÌ THẦM

XEM CHƯƠNG TRÌNH

GIỚI THIỆU CHUNG

KHÔNG THÌ THẦM

"Không thì thầm" là một chương trình hoàn toàn mới và táo bạo của VTV7, nơi những điều khó nói được bàn luận và giải quyết. Người dẫn chương trình không ai khác là một MC rất gần gũi với giới trẻ, anh Trần Ngọc sẽ cùng với khách mời của chương trình "đào xới" những vấn đề về tâm sinh lý tuổi học trò, những "chuyện thầm kín" mà chúng ta chỉ dám nói tránh hay nói thầm, từ đó dẫn đến những hiểu biết sai lệch, và đôi khi dẫn đến những hối tiếc cho tương lai các bạn trẻ sau này.

Với "Không thì thầm", các vấn đề này sẽ được nhìn nhận, bàn luận qua nhiều góc nhìn, từ đó đưa ra hướng giải quyết bằng kinh nghiệm của người trưởng thành và sự thấu hiểu tâm lý tuổi mới lớn.
Hãy cùng xem và đưa ra ý kiến của mình nhé các bạn!