XEM CHƯƠNG TRÌNH

GIỚI THIỆU CHUNG

MỘT VÒNG TIẾNG VIỆT

Một vòng Tiếng Việt là series hướng dẫn các bạn nhỏ ở nước ngoài học tiếng Việt thông qua các bộ phim hoạt hình cổ tích Việt Nam như Cây tre trăm đốt, Tấm Cám, Thạch Sanh,..

Với thời lượng khoảng 15 phút, mỗi số phát sóng chương trình mang đến những kiến thức căn bản để sử dụng ngôn ngữ. Đồng thời giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc.