Bản tin giáo dục

18h30 T6 Hàng tuần trên VTV7

Bản tin giáo dục

EDUTALK – NHÌN VÀ THẤY

19:45 | Thứ 7 hàng tuần và 09:15 | Chủ nhật hàng tuần

EDUTALK – NHÌN VÀ THẤY

Bản tin giáo dục

18h30 T6 Hàng tuần trên VTV7

Bản tin giáo dục

GIỚI THIỆU CHUNG

VTV7 TIN TỨC

ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
Với các bản tin sinh động, đa chiều, những talkshow hấp dẫn và tương tác thực tế, khung VTV7 tin tức sẽ phản ánh nhanh nhất và kịp thời nhất những tin tức của giáo dục, tình hình học đường Việt Nam và thế giới

NHÓM SẢN XUẤT