vtv7@vtv.vn
 024 628 34777
slide1

Giải thưởng cuộc thi

Giải thưởng bao gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải Vàng, 10 giải Bạc, 30 giải Đồng