THƯ VIỆN MỞ VTV7

Là một series chương trình bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học xã hội, khoa học tự nhiên đến văn hóa nghệ thuật... Mỗi chủ đề được thể hiện ngắn gọn, súc tích và sinh động với hình thức infographic hiện đại.

GIỚI THIỆU CHUNG

THƯ VIỆN MỞ VTV7

Bí mật của bẩy sắc cầu vồng,  xe hơi ra đời như thế nào, lịch sử ra đời của chiếc đàn piano, chân dung của các danh họa, tại sao lại có giấy viết, cuốn sách đắt nhất thế giới có nội dung gì, những di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại của Việt Nam...Tất cả có thể tìm thấy trong Thư viện mở VTV7, một kho tư liệu hình ảnh đặc sắc, phong phú, sinh động về các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống từ khoa học kỹ thuật đến văn hóa khoa giáo, văn học nghệt huật...với nội dung được cố vấn chuyên môn bởi những chuyên gia uy tín.