vtv7@vtv.vn
 04 628 34777
slide1

VIET NAM PRIX JEUNESSE 2017

GIẢI THƯỞNG TÔN VINH CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH SÁNG TẠO CHO TRẺ EM

"NIỀM TỰ HÀO Ở BẢN THÂN, GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH VÀ TRUYỀN THỐNG"

CÁC SẢN PHẨM DỰ THI NỘP TRƯỚC NGÀY 15/08/2017

Mẫu đăng ký tham dự

HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN THAM DỰ

• Tất cả các sản phẩm dự thi phải nộp trước ngày 15/08/2017.
1. Mỗi ứng viên phải tải về mẫu đơn dự thi từ liên kết sau đây [Tải về mẫu đơn]
2. Người nộp đơn phải điền đầy đủ vào mẫu đơn, gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ sau: vtv7@vtv.vn
3. Mỗi đơn đăng ký cần nêu rõ:
- Tên tác phẩm dự thi
- Tên người tham dự
- Độ dài của sản phẩm

1/3Về tác phẩm của bạn?

2/3Về tác phẩm của bạn?

3/3Về bạn (thí sinh dự thi):