DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 3

GIỚI THIỆU CHUNG

DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 3

Dạy Tiếng Việt Lớp 3 là chương trình hướng tới đối tượng là các em học sinh tiểu học trên toàn quốc, đặc biệt là các em học sinh ở nông thôn, vùng sâu vùng xa không có điều kiện học online. Đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên dạy lớp 3 khi giảng dạy trên lớp.

Dạy tiếng Việt lớp 3 được đồng hành bởi đội ngũ cố vấn là các chuyên gia uy tín đến từ Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Sư phạm Hà Nội và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.