HỌC LỊCH SỬ THẬT TUYỆT

10:30 | 14:30 | 18:30 Thứ 7 hàng tuần

GIỚI THIỆU CHUNG

HỌC LỊCH SỬ THẬT TUYỆT

Cùng thầy giáo Minh Kiên, Học lịch sử thật tuyệt truyền tải những câu chuyện lịch sử với nhiều số liệu khó nhớ thông qua Beatbox và Hip hop.
Là chương trình giáo dục lịch sử do Trung tâm Sản xuất các chương trình Giáo dục thực hiện, Học Lịch sử thật tuyệt hướng tới đối tượng khán giả gồm các học sinh từ lớp 4 đến lớp 9. Điểm đặc biệt của chương trình này là thể loại nhạc hiện đại như Rap, Hiphop... sẽ được sử dụng để truyền tải những câu chuyện lịch sử vốn nhiều số liệu và sự kiện khó nhớ. Không chỉ vậy, lớp học lịch sử trong chương trình cũng không phải là một lớp học truyền thống có thầy giáo và học sinh.