TRƯỜNG TEEN

XEM CHƯƠNG TRÌNH

GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG TEEN

Trường Teen là một chương trình gameshow tranh biện dành cho các bạn học sinh yêu thích tranh biện và nói lên suy nghĩ, quan điểm của mình về những vấn đề trong xã hội. Trong mỗi số, chương trình sẽ đề cập đến một chủ đề khác nhau, xoay quanh gia đình, trường học và cuộc sống.

Nhằm mục đích mở rộng và phát triển tranh biện tới học sinh và tạo môi trường cho các bạn tương tác về ý tưởng, có cơ hội nói lên tiếng nói của mình, nâng cao các kĩ năng mềm thiết yếu như tư duy phản biện, hùng biện, thuyết trình, cách lắng nghe và tương tác với con người, làm việc nhóm.… Hứa hẹn đem những trải nghiệm thiết thực tới các bạn học sinh trên truyền hình.