CON ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP

10h30 | 14h30 | 18h30 Chủ nhật hàng tuần

GIỚI THIỆU CHUNG

CON ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP

Chương trình nằm trong khung Trường học VTV7 dành cho đối tượng là các em học sinh Trung học Phổ thông. Mỗi chương  trình là một bài học về sự lựa chọn nghề nghiệp, về những kỹ năng cần thiết để thành công với nghề và quan trọng hơn cả là Tình yêu đối với nghề nghiệp.

Chương trình cũng cung cấp những thông tin và kiến thức cần thiết về:
-   Các địa chỉ đào tạo.
-   Dự báo Nhu cầu việc làm trong thời gian từ 2020 – 2025
-   Mức thu nhập bình quân của nghề

Danh mục các nghề được thực hiện trong chương trình Con đường nghề nghiệp là những nghề đang nằm trong Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Quốc gia từ năm 2011- 2020 và tầm nhìn 2030.