THƯ VIỆN MỞ VTV7

GIỚI THIỆU CHUNG

THƯ VIỆN MỞ VTV7

“7 Pedia - từ điển kiến thức VTV7” là một series chương trình giới thiệu các kiến thức trong nhiều lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật, lịch sử, khoa học, kỹ thuật... được thể hiện với hình thức infographic hiện đại, ngắn gọn sinh động.